Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, Çalık Holding web sitesinin kullanılmasına ilişkin bu koşullarla bağlı olduğunuzu ve hem bu koşullara hem de site ile ilgili yürürlükteki bütün kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çalık Holding, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakın. Çalık Holding, sadece kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişinin web sitesine veya bunun herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan sınırlama, reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Bu kullanım koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, Çalık Holding siteyi kullanmanıza son verebilir ve gelecekte siteyi kullanmanıza engel olabilir. Siteye erişmekle bu siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, görüntüleme ve bu sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Ayrıca, Çalık Holding size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, bu sitedeki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Çalık Holding hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.